Startpagina.nl

Optimalisatie is een conservatieve kunst.

Startpagina.nl afbeelding
Startpagina.nl afbeelding
Startpagina.nl afbeelding
Startpagina.nl afbeelding

Startpagina in het kort
Startpagina.nl is al 16 jaar een van de meest bezochte websites en behoort tot de top 5 grootste sites van Sanoma. Met de toetreding van goeievraag.nl aan het Startpagina portfolio, was het moment daar om, op zeer subtiele manier, herstructurering aan het topmenu te geven.
 

Waarom gingen we aan de slag?
Op de verschillende pagina’s van Startpagina.nl (mobiel, dochters, forums, etc) werden verschillende menu’s getoond. Met de toetreding van goeievraag.nl aan het startpagina portfolio was het momentum daar, om een consistent topnavigatie te ontwikkelen. Een menu dat responsive is, boven iedere startpagina website past en de site een moderne én tegelijk oude vertrouwde uitstraling geeft.
 

Makkelijker gezegd dan gedaan
De grote groep gebruikers van Startpagina.nl is een vertrouwde gebruiker die niet persé op, of helemaal niet, op aanpassingen zit te wachten. De uitdaging hierin is om (cognitieve) herkenbare elementen, zoals kleur, positie, attentiewaarde, tekst en balans zo vertrouwd mogelijk te houden. Pas dan kan een eventuele verandering tóch natuurlijk aanvoelen.

Design pattern
Omdat Startpagina.nl uit veel verschillende (soorten) sites bestaat, hebben we een design ’systeem’ ontworpen. Een systeem dat ‘lenig’ genoeg is om boven alle verschillende websites te plaatsen. Tevens lenig genoeg om de bestaanden kleuren van de diverse website in ere te houden, maar wel voor genoeg herkenbaarheid en eenheid zorgt tussen de verschillende websites.
 

Feature tour
Om de vaste bezoekers te informeren over het aansluiten van goeievraag.nl en de wijzigingen van de nieuwe navigatiebalk, hebben we een feature-tour ontworpen. Middels een overlay word je langs de verschillende nieuwe elementen van de website geleid. Op deze manier is het voor de bezoeker duidelijk wat er precies gewijzigd is en daarom gelijk een stuk makkelijker om begrip te krijgen voor deze wijzigingen.  
 

Het resultaat
Het is binnen deze opdracht gelukt om een consistente topnavigatie te ontwikkelen. Een menu dat responsive is, boven iedere startpagina-website past en de site een moderne uitstraling geeft. Maar het allerbelangrijkste is dat het Startpagina.nl is gelukt om sinds jaren een verbetering door te voeren die wordt gewaardeerd door hun conservatieve bezoekers. Dit werd beloond met een sterke stijging in bereik:  

www.adformatie.nl/nieuws/bereik-klassiek-online-merk-startpagina-groeit?sharehash=VRLbOZF7WUdtlfK1rjE7Jv8PAR1E-3uWjulPBDNLHF8


Meer informatie over deze case of mogelijkheden? Neem dan contact op met jasper@groowup.nl

 

Onze awards.

Groowup Reclame en internetbureau award Groowup award

Geen wollig gewauwel award.

Groowup Reclame en internetbureau award Groowup award

Gewoon deadline halen award.

Groowup Reclame en internetbureau award Groowup award

Klant op de hoogte brengen.

Groowup Reclame en internetbureau award Groowup award

De afspraak is afspraak award.

Groowup Reclame en internetbureau award Groowup award

Verras je klant altijd award.