Wat is Design Thinking en wat heb je er aan?

DESIGN SYSTEM / ONTWERP / UX

Wat is Design Thinking?

Design Thinking draait om denken en handelen, maar wel op een andere manier dan je waarschijnlijk gewend bent. Je richt je niet op problemen, maar op oplossingen. Het is een oplossingsgericht proces dat is gefocust op de samenwerking tussen ontwerpers en gebruikers. Het geeft handvatten om complexe vraagstukken inzichtelijk te maken en op te lossen.

Het belangrijke verschil tussen Design Thinking en andere innovatiemethodes is dat Design Thinking zelfs toepasbaar is als je niet zeker weet welk probleem of uitdaging je probeert op te lossen. Er ligt dan ook meer nadruk op het analyseren en synthetiseren tijdens het proces.

Wat heb je er aan?

Bij Design Thinking ontwikkel je uiteindelijk nieuwe ideeën om jouw vraagstuk mee op te lossen. De doelgroep staat hierbij centraal door het vraagstuk telkens vanuit haar behoeftes te definiëren.

De 5 stappen van Design Thinking

Het perspectief blijft in het hele proces verschuiven. Er is dus geen lineair proces, zo neem je bijvoorbeeld stappen vooruit door ontwerpbeslissingen te nemen en wordt je vervolgens teruggefloten in het proces door het inzicht vanuit je doelgroep dat je eerste ideeën niet kloppen. Om structuur te bieden aan het proces zijn er vijf stappen gedefinieerd:

  1. Empathize: Heb empathie. In deze eerste fase ontwikkel je empathie voor alle betrokkenen van het probleem zodat er een basis kan worden gelegd waarin de doelgroep centraal staat. Om dit te kunnen achterhalen is veldonderzoek nodig. De focus ligt op het verzamelen van zo veel mogelijk informatie, zodat het probleem in de volgende fase verder kan worden gedefinieerd. Welke informatie relevante is, bepaal jij zelf. Het is van belang om tijdens deze fase eigen aannames en vooroordelen achterwege te laten.
  2. Define: Definieer het probleem. In de tweede fase wordt alle verzamelde informatie grondig geanalyseerd. Het doel van deze fase is om het probleem kernachtig te definiëren vanuit de doelgroep. Het draait hier om het formuleren van de juiste probleemstelling. Een goede probleemstelling ontstaat vanuit het goed begrijpen van de doelgroep zodat er een oplossing wordt gecreëerd die het daadwerkelijke probleem van de klant oplost.
  3. Ideate: Genereer ideeën. Nadat de probleemstelling is vastgesteld is het van belang zoveel mogelijk ideeën te genereren die een oplossing kunnen bieden voor de doelgroep. In deze fase draait het om de kwantiteit van de ideeën, gebruik je creativiteit en associatief vermogen. Uiteindelijk worden alle ideeën afgewogen aan de hand van de inzichten uit fase 1.
  4. Prototype: Maak een prototype. Aan de hand van een aantal goedkope en vereenvoudigde versies van de oplossing wordt de gekozen oplossing getest, werk daarom snel een maakbaar prototype uit. Het doel van deze fase is een testversie om in de volgende fase te kunnen ontdekken of het werkt. Het prototype wordt in de volgende fase getest onder de doelgroep, dus zorg dat het begrijpelijk en praktisch blijft.
  5. Test: Test de oplossing. Het prototype wordt in deze fase binnen een sterk experiment getest. Begeef je onder de echte doelgroep zodat je kunt observeren hoe zij het prototype echt ervaren en gebruiken om zo op een efficiënte manier te achterhalen of een idee wel of niet werkt.

Hoe kun je het inzetten bij de doorontwikkeling van je website of app?

Het oplossingsgerichte proces dat gefocust is op de samenwerking tussen ontwerpers en gebruikers biedt handvatten om complexe vraagstukken rondom de doorontwikkeling van je website of app inzichtelijk te maken en op te lossen. De methode gaat uit van de kracht van logica, verbeelding, intuïtie en systematische bewijsvoering om niet alleen een probleem op te lossen, maar mogelijkheden te ontdekken om de ideale situatie te creëren voor de eindgebruiker.

 

Wil je ook de ideale situatie creëren voor jouw eindgebruiker?

Bij Groowup zijn we gespecialiseerd in Design Thinking en we helpen je graag met het oplossen van complexe vraagstukken door een samenwerking tussen ontwerpers en eindgebruikers! Benieuwd hoe Design Thinking jouw organisatie verder kan helpen? Neem contact op of kom dan langs in onze digital agency in Breda .LET'S MEET

Get in touch with Jasper

Als digital agency uit Breda werken we samen met merken en organisaties die zoeken naar langdurige vooruitgang en strategische groei. Klanten die het belang van onderscheidend concept en high-end design beseffen. Pioniers die, zowel op korte als lange termijn, met innoverende en schaalbare digitale ontwikkeling bezig zijn. Let's groow.