Wat is een wireframe?

Wireframe / Website / Design

In het kort is een wireframe een schets van een website, applicatie of losse pagina. Bij deze schets ligt de focus vooral op de inhoud en de functionaliteit en niet op het design, dus de kleuren, lettertypes, afbeeldingen etc. Hiermee zorgen we ervoor dat tijdens het bespreken van de wireframes met het team het gesprek gaat over de inhoud en functionaliteit zonder dat het gaat over de design keuzes. 

Met wireframes wordt het ook mogelijk om in een vroeg stadium van de website ontwikkeling de functionaliteit te testen. Met verschillende wireframe tools zoals Adobe XD en sketch kunnen functionele wireframes gemaakt worden die voorgelegd kunnen worden in user testen. Uit deze testen wordt duidelijk of de functionaliteit werkt zoals bedacht is en de inhoud begrepen wordt en aanslaat. Blijkt dit niet zo te zijn, kunnen de wireframes aangepast worden en kan er snel weer getest worden.

Wireframes-groowup

De webdesigner gebruikt het wireframe als een blauwdruk voor de website, applicatie of web pagina die hij of zij moet ontwerpen. Het wireframe stelt de designer in staat om zich alleen maar bezig te houden met het ontwerp zonder zich bezig te houden met functionaliteit en inhoud, dit is immers al vastgesteld in het wireframe. 

Voordelen van het gebruik van een wireframe

  • IdeeĆ«n kunnen snel overgebracht worden door te schetsen op papier.
  • De focus van een wireframe ligt op de inhoud en functionaliteit, niet het design.
  • Gemakkelijk testen bij doelgroep en verbeteringen uitvoeren
  • Duidelijke blauwdruk voor designers


UI UX design digital Groowup