Huisstijlmanagement: van theorie naar praktijk

In een tijdperk van voortdurende verandering en digitalisering hebben organisaties meer dan ooit tevoren behoefte aan een sterke en herkenbare huisstijl. Het beheer van deze huisstijl, oftewel huisstijlmanagement, speelt een cruciale rol in het behouden van de identiteit en het imago van een organisatie. In dit artikel zullen we de theoretische aspecten van huisstijlmanagement bespreken en hoe deze in de praktijk worden toegepast.

Trends in huisstijlmanagement

In de moderne zakelijke omgeving zijn consumenten en nieuwe medewerkers kritischer dan ooit tevoren. Ze willen niet alleen de producten en diensten van een organisatie kennen, maar ook de organisatie erachter begrijpen. Dit heeft het belang van een sterk en herkenbaar merk aanzienlijk vergroot. Bovendien heeft de digitalisering van communicatie nieuwe mogelijkheden gecreƫerd voor de visualisatie van communicatie. Hoewel dit kansen biedt, brengt het ook grotere uitdagingen met zich mee.
Twee belangrijke factoren hebben de manier waarop organisaties hun uitstraling beheren veranderd. Ten eerste blijven mensen niet langer hun hele leven bij Ć©Ć©n organisatie, wat het behoud van een sterke huisstijl des te belangrijker maakt om de identiteit van de organisatie te waarborgen. Ten tweede hebben technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat meer mensen de mogelijkheid hebben om namens de organisatie te communiceren, wat zowel monitoring als service aan een breder publiek vereist.

Wat maakt een goede huisstijl?

Een goede huisstijl is er een waarmee je je organisatie goed kunt presenteren en waarmee je effectief kunt communiceren. Het draait allemaal om inspireren, faciliteren en controleren.
Inspireren: Een huisstijl moet mensen inspireren, zowel intern als extern. Het moet medewerkers enthousiasmeren om de identiteit van de organisatie uit te dragen en consumenten aanspreken door een sterke visuele indruk achter te laten.
Faciliteren: Een huisstijl moet gemakkelijk te gebruiken zijn. Het moet medewerkers de middelen bieden om de huisstijl correct toe te passen, van logo's tot kleurgebruik en typografie.
Controleren: Het is van vitaal belang om de consistentie van de huisstijl te bewaken. Dit houdt in dat er controlemechanismen moeten zijn om ervoor te zorgen dat de huisstijl in alle uitingen van de organisatie wordt gehandhaafd.

De levensduur van een huisstijl

Een huisstijl heeft niet het eeuwige leven, maar de duur ervan hangt af van verschillende factoren. Over het algemeen kan het beeldmerk van een organisatie gemakkelijk tussen de 5 en 15 jaar meegaan. Echter, additionele huisstijlelementen zoals typografie, fotografie en kleurpalet kunnen om de 3 tot 6 jaar worden geƫvalueerd en aangepast om met de tijd mee te gaan zonder afbreuk te doen aan de herkenbaarheid.


Perspectieven op huisstijlmanagement

Huisstijlmanagement kan vanuit drie verschillende perspectieven worden bekeken:
Identiteit, Imago en Reputatie: Dit perspectief richt zich op hoe de huisstijl bijdraagt aan de identiteit, het imago en de reputatie van een organisatie. Het meten van de reputatie en de relatie met de elementen die de identiteit bepalen, staat centraal. Hoewel het belang van een merk lijkt te groeien, is het precieze aandeel van een consistente huisstijl nog niet volledig duidelijk.
Design als Middel: Het tweede perspectief beschouwt huisstijl als een middel om doelen te bereiken. Hier ligt de focus op specifieke huisstijlelementen zoals logo's, webconsistentie en verpakkingsontwerpen. Er wordt ook gekeken naar hoe deze elementen samenwerken in een holistische benadering. Daarnaast wordt nagedacht over de levensduur van een huisstijl, waarbij het waarschijnlijk is dat het logo langer meegaat dan andere elementen.
Organisatorisch Beheer: Het derde perspectief richt zich op de processen, activiteiten en praktijken binnen een organisatie om de huisstijl te beheren. Dit omvat hoe de huisstijl wordt geĆÆmplementeerd en gehandhaafd in de dagelijkse gang van zaken. De actualiteit van informatie kan de consistentie van de huisstijl beĆÆnvloeden.

Maatregelen voor consistente huisstijl

Verschillende maatregelen kunnen de consistentie van een huisstijl bevorderen. Deze maatregelen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieƫn: cultuur-gerelateerde en structuur-gerelateerde maatregelen.

Cultuur-gerelateerde maatregelen zijn onder andere:

  • Voorbeeldgedrag van managers: Leiders moeten de huisstijl naleven om anderen te inspireren hetzelfde te doen.
  • Huisstijl integreren in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

Structuur-gerelateerde maatregelen omvatten:

  •  Actuele richtlijnen voor de huisstijl.
  •  De aanwezigheid van een huisstijlmanager die verantwoordelijk is voor het beheer van de huisstijl.
  •  Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals sjablonen om de huisstijl correct toe te passen.
  •  Gemakkelijke toegang tot de huisstijlrichtlijnen voor alle medewerkers.

 

Interessant is dat uit onderzoek blijkt dat de huisstijl doorgaans consistenter is in profit-organisaties, en dat organisaties met specifieke kenmerken van huisstijlmanagement over het algemeen beter presteren op het gebied van huisstijlconsistentie.

In een tijd waarin de visuele identiteit van een organisatie van cruciaal belang is, speelt huisstijlmanagement een centrale rol. Het is niet alleen een kwestie van ontwerpelementen
 

Ben je klaar om aan de slag te gaan met huisstijl management?

Heb je een project op je lijst staan om de huisstijl van je organisatie te verbeteren? Dan is het tijd om actie te ondernemen. Onze experts op het gebied van huisstijlmanagement staan klaar om vrijblijvend met je mee te denken en te bekijken hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Dit zal alleen maar bijdragen aan de verbetering van je huisstijl!

In de tussentijd kun je hier alvast lezen hoe we een huisstijl ontwerpen Visual design Groowup digital agency