Bouwplaats IRM

Een modern digitaal platform informeert de doelgroepen van Bouwplaats IRM over de gezamenlijke visie op de rivieren van Nederland vanuit regionale overheden en het Rijk.

Bouwplaats IRM website
Online strategie

Een passende online strategie

De relatie tussen maatschappelijke organisaties, eigenaren en gebruikers van het rivierengebied verandert. Het informeren van deze doelgroepen is voor Bouwplaats IRM van groot belang. Maar hoe zorgen we ervoor dat de website aansluit op de behoeften van de doelgroepen? Zodat ze goed aangesloten blijven, zowel informatief als bij het proces? Dat was de vraag die centraal stond toen we gezamenlijk aan de slag gingen met het ontwikkelen van een passende online strategie.

Kennis delen & inspireren

Vanuit een nieuwsgierige werkhouding hebben we gezamenlijk met Bouwplaats IRM onderzocht hoe zij meerwaarde kunnen creëren voor haar doelgroepen. We startte met een onderzoek naar de behoeften en wensen van de doelgroepen en verdiepten ons in de context. Want hoe houden we de doelgroepen aan ons gebonden? Deze vragen stonden centraal tijdens een werksessie met het team van Bouwplaats IRM. Op basis van gegronde redenen bepaalden we samen de vervolgkeuzes en ontwikkelden we de juiste online positionering voor Bouwplaats IRM.

Kennis delen en inspireren
Doelgroepen Bouwplaats IRM
Modern digitaal platform

Modern digitaal platform

Een modern digitaal platform als middelpunt voor de informatievoorziening voor de doelgroepen. Dit was het uitgangspunt voor de nieuwe website van Bouwplaats IRM. We ontwikkelden een heldere informatiestructuur, waardoor de bezoeker eenvoudig alle informatie kan vinden. Dit draagt bij aan het verhogen van de betrokkenheid van de doelgroepen en het vergroten van de zichtbaarheid.

Site health dashboard en beheer

Voor een modern digitaal platform is het van groot belang dat het altijd toegankelijk is en optimaal werkt. Daarom monitoren wij de presentaties in een site health dashboard. Een dashboard waarbij we inzichtelijk maken of de site voldoet aan de gestelde eisen en functioneert binnen de geldende normen. Op basis van deze inzichten, die we opdoen middels het gebruik van verschillende bronnen, rapporteren wij en geven wij advies op basis van data.

Hiernaast beheren wij de website en ondersteunen wij het team van Bouwplaats IRM bij het beheer van de website. Wij zijn een kennispartner en helpdesk op afstand, voor kleine vragen of grotere doorontwikkelingen.

Site health dashboard overzicht

Transitie van bestaand naar hedendaags

De primaire huisstijlkleuren van Bouwplaats IRM zijn bekend en veelgebruikt in diverse communicatiemiddelen. Het ontwerp van de website is gemaakt in de corporate huisstijl. Hiernaast hebben we het kleurenpalet voor de online identiteit verrijkt met zachte kleuren. Die hedendaags aanvoelen en ruimer inzetbaar zijn, als bijvoorbeeld lichte tint in vlakken achter een tekst of foto.

Before and after website design
Homepage mobiel design
Bouwplaats IRM
Bouwstenen Bouwplaats IRM

Interactieve bouwstenen voor de toekomst

Het proces van Bouwplaats IRM bestaat uit verschillende onderdelen. Waar de inbreng van overheden, maatschappelijke organisaties, belangengroepen en kennisinstellingen onderdeel van uitmaken. Om dit abstracte proces en de voortgang hiervan in kaart te brengen, hebben we een interactieve functionaliteit ontwikkeld waardoor de gebruiker door de bouwstenen kan navigeren. Hiernaast maakt deze functionaliteit het mogelijk om in één oogopslag de voortgang van het proces te zien.

Bouwstenen Bouwplaats IRM
Bouwstenen Bouwplaats IRM
Bouwplaats IRM
Bouwstenen Bouwplaats IRM
Bouwplaats IRM
Mobiel design Bouwplaats IRM
Bouwplaats IRM

Digitale toegankelijkheid

Hoe we ervoor zorgen dat de vernieuwde website van Bouwplaats IRM aansluiting vindt bij iedereen die we willen bereiken? En dat Bouwplaats IRM als overheidsinstelling voldoet aan de juiste wetgeving? Door de website volledig digitaal toegankelijk te ontwikkelen. Door toegankelijkheid vanaf het begin van het proces centraal te stellen hebben we er onder andere rekening mee gehouden dat de gebruiker makkelijk over de website kan navigeren. Tijdens de design fase stond de leesbaarheid van teksten, gebruik van het juiste contrast en de juiste implementatie van de HTML structuur. Benieuwd hoe we dit in onze projecten aanpakken? Lees hier meer. 

Digitale toegankelijkheid
Contrast digitale toegankelijkheid
Website design Bouwplaats IRM

EASY TO INFORM

"Met dit moderne digitale platform informeert Bouwplaats IRM alle doelgroepen over de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke visie op het rivierengebied van Nederland."

 

 

Bekijk de website

LET'S MEET

Get in touch with Peter

Als digital agency uit Breda werken we samen met merken en organisaties die zoeken naar langdurige vooruitgang en strategische groei. Klanten die het belang van onderscheidend concept en high-end design beseffen. Pioniers die, zowel op korte als lange termijn, met innoverende en schaalbare digitale ontwikkeling bezig zijn. Let's groow.